Departament d'eduacio GENCAT Radio 4 L'Altra Ràdio L'Altra Radio a L'escola Podcatala

Concurs de podcast Sentits en 2 minuts


 • Convocatòria:

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el programa “L'altra ràdio a l'escola” de Ràdio 4 i Podcatalà convoquen la primera edició del concurs de podcast “Sentits en 2 minuts”.

L'objectiu és crear peces d’àudio de dos minuts que comuniquin sensacions, emocions i sentiments relacionats amb els sentits. Es vol fomentar i difondre la creativitat i l’originalitat del llenguatge radiofònic, mitjançant les paraules, els sons, la música i el silenci.

 • Participants:

Podran participar al concurs totes les escoles de Catalunya d'educació  infantil, primària i secundària i totes aquelles persones, sense límit d'edat, que, a títol personal, s'interessin per la proposta.

Els participants s'hauran d'inscriure en una de les categories següents:

 1. Educació infantil i primària.
 2. Educació secundària.
 3. Lliure

Els participants hauran de facilitar les seves dades personals omplint el formulari electrònic d'inscripció que es troba al web www.altraradio.cat  Cada escola i cada autor podran presentar més d'un podcast.

 • El podcast:

El tema a tractar en cada podcast ha de ser una paraula que tingui relació amb els sentits i el seu univers.
L’idioma del podcast serà el català però també es poden incloure fragments en altres llengües emprades en el sistema educatiu català.
L'estil radiofònic és lliure i es pot utilitzar qualsevol recurs artístic sonor que es consideri adequat.
La durada del podcast no podrà superar els dos minuts.
El fitxer d’àudio del podcast presentat a concurs ha de ser en format MP3. Es recomana fer l’enregistrament en una freqüència de mostratge de 44,1 kHz o a 128 kbps.
El podcast serà, obligatòriament, original, inèdit i estarà sota la llicència Creative Commons.
Les obres que no superin un mínim de qualitat tècnica per a ser difoses podran ser excloses del concurs.

 •  Inscripció, tramesa i calendari:

Les inscripcions s'hauran de realitzar abans del 28 de febrer de 2009 omplint el formulari electrònic que es troba al web www.altraradio.cat.
Cada podcast presentat tindrà un títol i el seu fitxer de so MP3, un nom. El fitxer de so MP3 del podcast inscrit en el formulari s’enviarà tot seguit, adjunt a un correu electrònic, a l’adreça sentitsen2minuts@gmail.com. En el camp de l’assumpte del correu s'hi posarà el títol del podcast presentat. Si no es rep en un breu termini de temps el fitxer de so MP3, la inscripció no serà vàlida.Podran ser exclosos tots aquells podcasts que no s'ajustin a les bases del concurs o que no respectin els valors de tolerància i convivència promoguts per la comunitat educativa.
La inscripció en el concurs suposa l'acceptació de les seves bases i les decisions del jurat.

 • Difusió:

Quan els organitzadors rebin els podcasts començaran a difondre aquells que siguin acceptats en el web www.xtec.cat/sentitsen2minuts

Una tria dels podcasts presentats s’emetrà dins del programa “L’altra ràdio a l’escola”, de Ràdio 4, els mesos de març i abril de 2009. Els oïents podran votar pels podcasts al web www.podcatala.org fins el dia 26 d’abril de 2009.

 • Jurat:

El jurat estarà format per vuit professionals relacionats amb el món de la ràdio, Internet i l'ensenyament.
Un d'ells actuarà com a secretari.

Pilar Sampietro,
Cap de programes de Ràdio 4.

Pepa Fernández,
Directora i presentadora del programa “No es un día cualquiera”, de Radio Nacional d’España. Premi Ondas 2008. 

Joan Arenyes i Mariola Dinarés,
Directors i presentadors dels programes de Ràdio 4 “Què està passant?” i “Catalunya Express”. 

Ana Romero,
Creadora de Podcatalà, portal de la comunitat catalana de podcast. 

Pitu Martínez.
Responsable de projectes col.laboratius del Departament d'Educació. 

Iñaki Arregui,
Tècnic del CRP de Les Corts. 

Anna Pérez,
Mestra del CEIP Drassanes. 

El jurat concedirà tres premis per a cada categoria:

 • Educació infantil i primària
 • Educació secundària i Lliure.

La primera setmana del mes de maig de 2009, el jurat farà públic el seu veredicte que difondrà des de les pàgines web de la convocatòria  www.podcatala.org, www.xtec.cat/sentitsen2minuts i www.altraradio.cat  i en l’edició del 9 i 10 de maig de 2009 del programa “L’altra ràdio a l’escola”, de Ràdio 4. 

Les decisions del jurat seran inapel·lables. Si s'escau és podran declarar desertes les categories que no tinguin creacions de prou nivell o qualitat. El jurat tindrà la facultat i la competència exclusiva per interpretar qualsevol dubte o resoldre qualsevol incidència que es produeixi durant la vigència del concurs i que no estigui prevista en les bases. 

A través del web www.podacatala.org el públic podrà votar pels podcasts presentats. Els tres podcast més votats el dia 26 d’abril de 2009, guanyaran els Premis del públic.


 • Premis:

Els podcasts podran optar als premis següents:

 1. Educació infantil i primària.
  Primer premi:
  Una càmera fotogràfica digital Panasonic DMC-FS3, cedida per Salvador Serra.
  Segon premi:
  Una impressora multifunció HP Deskjet F4280, cedida per Pont Reyes.
  Tercer premi:
  Un dictàfon digital RR-US950 o RR-US750, cedit per Panasonic.
 2. Educació secundària.
  Primer premi:
  Una càmera fotogràfica digital Panasonic DMC-FS3, cedida per Salvador Serra.
  Segon premi:
  Una impressora multifunció HP Deskjet F4280, cedida per Pont Reyes.
  Tercer premi:
  Un dictàfon digital RR-US950 o RR-US750, cedit per Panasonic.
 3. Lliure
  Primer premi:
  Un receptor de ràdio IP OXX Digital model Alto, cedit per OXX Digital.
  Segon premi:
  Una càmera fotogràfica digital Panasonic DMC-FS3, cedida per Salvador Serra.
  Tercer premi:
  Un dictàfon digital RR-US950 o RR-US750, cedit per Panasonic.
 4. Premis del públic
  Primer premi:
  Una càmera fotogràfica digital Panasonic DMC-FS3, cedida per Salvador Serra.
  Segon premi:
  Una impressora multifunció HP Deskjet F4280, cedida per Pont Reyes .
  Tercer premi:
  Un dictàfon digital Panasonic RR-US950 o RR-US750 cedit per Panasonic.

El lliurament de premis es farà en un indret que es comunicarà prèviament  de la ciutat de Barcelona el dijous 7 de maig al matí.