Crisis en el model de la radiodifusió internacional i
en la programació en castellà i català vers Europa (1978-1998)

Per primera vegada a Catalunya s'escriu una tesi doctoral sobre la radiodifusió internacional. L'estudi porta per títol "Crisis en el model de la radiodifusió internacional i en la programació en castellà i català vers Europa (1978-1998)."

L'autor és Cinto Niqui, director del programa L'Altra Ràdio de Ràdio 4 i professor del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB. La directora de la tesi és la catedràtica Rosa Franquet. Aquesta tesi analitza la transformació que va experimentar la radiodifusió internacional en ona curta, com a conseqüència de la fi de la Guerra Freda, i la reducció de la programació en castellà vers Europa. A més, l'autor fa un recull de tota la radiodifusió internacional en llengua catalana feta durant tot el segle XX.
Un tema inèdit i de gran transcendència donat que, durant els quaranta anys del franquisme, aquells programes van mantenir el català present a la radiodifusió, ni que fos des de l'estranger.
L'acte de lectura i defensa de la tesi es va fer a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, el divendres, 23 de març de 2007.