Història de L'Altra Ràdio

 TEMPORADA 1979-1980

Ramon LLuís (EA3-CXG) i Manel Sorribas (EA3-BHZ), dos radioafeccionats que treballen com a tècnics de so a Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, tenen la idea de crear un espai sobre radioafecció. D'immediat contacten amb AMADEU SALA (EA3- BEW) i MANEL DOMíNGUEZ (EA3-ANF). Aquests dos radioafeccionats COMENCEN, DINS DE "LES NITS DE RàDIO 4", D'EDUARD ELíAS, UN MINIESPAI experimental , de 15 minuts, SOBRE RADIOAFECCIÓ

 TEMPORADA 1980-1981

L'ALTRA RàDIO APAREIX COM A PROGRAMA AUTòNOM, dins de la programació de Ràdio4 . Al número 50 de la revista de programació "EN LA SINTONIA DE RTVE BARCELONA", Eduard Elías explicava: "L'Altra Ràdio ve a ser continuació d'un programa que ja s'emetia a finals de la temporada anterior i que era una espècie de revista dirigida als radioaficionats. En aquest es comentaven les informacions que ells ens donaven sobre radioclubs, activitats que feien i portàvem gent relacionada amb aquest mitjà"

 TEMPORADA 1982-1983

Els dies 10 , 11 i 12 de setembre de 1982 els membres del programa van participar en la II CONFERèNCIA ESPANYOLA DE RADIOESCOLTA I DXISME, organitzada per l'Associació DX Barcelona. Els dies 24 , 25 i 26 de setembre, amb motiu de les festes de la Mercè, EL PROGRAMA MUNTA UNA RULOTTE A LA PLAÇA CATALUNYA, de Barcelona. Els responsables de l'Altra Ràdio i diferents membres de l'Associació DX Barcelona van fer demostracions de com escoltar missores de tot el món. ES VA ENREGISTRAR UNA EDICIó ESPECIAL DEL PROGRAMA en un estudi mòbil situat davant d'El Corte Inglés, amb motiu de les Jornades de Ràdio Professional.

 TEMPORADA 1983-1984 i 1984-1985

Joan Manel Domínguez deixa L'Altra Ràdio i l'equip bàsic passa a estar format per Amadeu Sala, Cinto Niqui i Joan Farré ,qui va popularitzar els seus muntatges tècnics basats en l'integrat 555.Joan Farré crea el Digitext de L'Altra Ràdio.

 TEMPORADA 1986-1987

SETEMBRE 86 Del 15 al 23, al bell mig de la Plaça Catalunya , dins l'estand de Ràdio 4 a la MOSTRA SOBRE TELECOMUNICACIONS I TV PER CABLE, FUNCIONA EL DIGITEXT del programa , la primera experiència telemàtica de la ràdio catalana, que permetia rebre programes informàtics per a Spectrum, Amstrad, MSX.
DESEMBRE 86 Ràdio 4 edita una QSL ESPECIAL per a radioafeccionats i radioescoltes amb motiu del seu 10è aniversari. Emtre el dia 8 i el dia 15, FUNCIONA L'ESTACIó DE RADIOAFECCIONATS EDø RNE. Aquesta estació va emetre des del 6è pis del Passeig de Gràcia núm. 1 de Barcelona, és a dir, des dels estudis de la nostra emissora. Nombrosos col.legues radioafeccionats la van mantenir activa durant moltes hores. Aquesta estació va fer uns 474 contactes amb tot el món.
GENER 87 El dia 4, L'ALTRA RADIO CANVIA LA SEVA ESTRUCTURA i obra noves línies temàtiques.
MARÇ 87 El dia 18, a l'estand de DSE, a l'INFORMAT 87, es fa la presentació del I CONCURS DE DISSENY PER ORDINADOR DE CAPÇALERES ANIMADES DEL LOGOTIP DE RADIO 4, per celebrar el PRIMER ANNIVERSARI DEL DIGITEXT de L'Altra Ràdio. El concurs compta amb més d'un milió i mig de pessetes en premis. L'emissora rebrà més d'una cinquantena de participacions.

 TEMPORADA 1987-1988

DESEMBRE 87 El dia 15, L'ALTRA RADIO assisteix a la reunió de presentació del RADIO-SOFTWARE - que permet enviar programes per a ordinadors personals , per ràdio - , cel.lebrada a la "Casa de la Ràdio" de Prado del Rey (Madrid) entre Ràdio Nacional d'Espanya i la Radiotelevisió Italiana. En aquesta reunió s'informa, també, àmpliament del DIGITEXT del programa.
El dia 30, el programa enregistra la PRIMERA EDICIó ESPECIAL , CARA AL PúBLIC, a l'estudi 1 d'RNE . Hi participen gran part dels col.laboradors del programa i més de 100 persones.
JUNY 88 El dia 5, el programa fa, PER PRIMERA VEGADA A CATALUNYA una EMISSIó RADIOFòNICA DIGITAL PER A ORDINADORS PC, mitjançant el sistema "RADIO-SOFTWARE", dissenyat per la RAI-3 i OLIVETTI.
Aquestes emissions experimentals es van fer durant tot el mes de juny. El RADIO-SOFTWARE permet transmetre, mitjançant un canal radiofònic, programes informàtics per a ordinadors PC, que facin servir el sistema operatiu MS-DOS. LA SOTSDIRECCIó D'INNOVACIó TECNOLòGICA DE RTVE amb tot aquest material va redactar l'informe tècnic corresponent.

 TEMPORADA 1988-1989

El programa amplia els seus continguts i comença a aprofundir en el camp de les ràdios locals i municipals.
L'Altra Ràdio estableix una col.laboració amb el Centre d'Iniciatives i Experimentació per a Joves, de forma que totes les emissions digitals del programa es guarden a la Mediateca del CIEJ, restant a disposició de tot el públic.
DESEMBRE 88 S'enregistra, a l'estudi 1 d'RNE, el SEGON PROGRAMA ESPECIAL , CARA AL PúBLIC, davant de 100 persones. En aquest programa hi van participar els col.laboradors del programa, es va projectar el video, de 20 minuts, "Les Televisions de la Mediterrània", produït pel Centre d'Iniciatives i Experimentació per a Joves, de la Fundació Caixa de Pensions, es va celebrar el 10è aniversari de l'Associació DX Barcelona, i el pianista Martirià Martínez va interpretar, en directe, un arranjament musical basat en les sintonies d'emissores internacionals.